Kutulu Tip Varyakların Kullanım Kitapçığı

ÜRÜNÜN ÇALIŞMA PRENSİBİ

TANIMI: ( VARYAK – Oto transformatör)

Primer sargını bir kısmı veya tamamının sekonder sargı olarakta kullanıldığı ve aynı manyetik alanın etkisinde kalan transformatörlerdir.

YAPISI : Normal Transformatörlerde primer ve sekonder olmak üzere iki sargı bulunur. Oto transformatörlerde ise TEK BİR SARGI bulunur. Primer ve sekonder görevini yaparlar.Sargı sayısı bir’e düşürüldüğünden kaçak reaktanslar azalmıştır.

Varyak’ ta uç çıkarılmadığından potansiyometre gibi de kullanılabilir.KULLANMA TALİMATI


MONOFAZE KUTULU VARYAKLAR

Kutuyu düşmeyecek şekilde düzgün bir zemine koyunuz.
Giriş fişi ise: varyağı sıfıra alınız. V otomatını kapatınız ve fişi prize (220V) takınız. Giriş born klemensli ise fişini prize (220V) takınız.
Giriş ve çıkış akımına ugun kablo kesitleri ile giriş klemenslerinden şebekeye (220V) bağlayınız.
V otomatı kaldırınız.
Butonu yavaşça sıfırdan itibaren saat yönünde çevirerek varyağın çıkışını yükseltiniz.
Kutulu varyaklarda işleminiz bitince; butonu saat yönünün tersine çevirerek sıfıra alınız ve V otomatını kapatınız.
Varyak sıfırda değilse V otomatını açmayınız.

TOLERANSLAR TİP / SIZE GÜÇ KVA SEKONDER AMP 220 V SEKONDER AMP 220 V A B H KG
A=±1,5 mm VRK 0,5 2,2 2 245 200 180 8,2
B=±1,5 mm VRK 1,0 4,5 4 245 200 180 11,7
H=±1,5 mm VRK 1,5 6,8 6 345 225 230 14,8
KG=±0,5 kg VRK 2,0 9 8 345 225 230 15
  VRK 2,5 11,3 10 345 225 230 17,8
  VRK 3,5 15,9 14 355 230 255 21
  VRK 4,5 20,4 18 355 230 255 24,5
  VRK 5,0 22,7 20 355 230 255 25
  VRK 6,5 29,5 26 510 310 590 47
  VRK 7,5 34 30 510 310 590 51
  VRK 10,0 45,4 40 510 310 590 59
  VRK 12,5 56,8 50 510 310 590 81
  VRK 15,0 68 60 510 310 590 89KULLANMA TALİMATI

TRİFAZE KUTULU VARYAKLAR

Kutuyu düşmeyecek şekilde düzgün bir zemine koyunuz. Kutulu varyağın girişi olan born klemenslerden kesiti çıkış akımına uygun kablo ile her fazı şebekedeki denk olan fazına bağlayınız.
Kutunun üstündeki NÖTR born klemensinide şebekenin nötr’üne bağlayınız.
Kutulu varyağın çıkışı olan born klemenslerden kesiti çıkış akımına uygun kablo ile her fazı sisteminizin uygun fazın abğlayınız. NÖTR ortaktır. ( giriş ve çıkış için kullanılacaktır.)
Varyağı sıfıra alınız.
V otomatını açınız.
Kutulu varyağın butonunu saat yönünde çevirerek varyağın çıkışını arttırınız.İşleminiz bitince kutulu varyağın butonunu saat yönünün tersine çevirerek sıfıra alınız. V otomatları kapatınız.


TOLERANSLAR TİP / SIZE GÜÇ KVA SEKONDER AMP 220 V SEKONDER AMP 220 V A B H KG
A=±2,5 mm VRK 3x0,5 3x2,2 3x2 250 250 715 33
B=±2,5 mm VRK 3x1,0 3x4,5 3x4 250 250 715 39,6
H=±2,0 mm VRK 3x1,5 3x6,8 3x6 250 250 715 49
KG=±1,0 kg VRK 3x2,0 3x9,0 3x8 250 250 715 49,5
  VRK 3x2,5 3x11,3 3x10 250 250 715 57,3
  VRK 3x3,5 3x15,9 3x14 250 250 715 67,5
  VRK 3x4,5 3x20,4 3x18 250 250 715 78
  VRK 3x5,0 3x22,7 3x20 250 250 715 80
  VRK 3x6,5 3x29,5 3x26 600 600 1140 150
  VRK 3x7,5 3x34,0 3x30 600 600 1140 162
  VRK 3x10,0 3x45,4 3x40 600 600 1140 186
  VRK 3x12,5 3x56,8 3x50 600 600 1140 237
  VRK 3x15,0 3x68 3x60 600 600 1140 261BAKIM TALİMATI

Kutulu varyağın giriş elektriğini kesiniz.

Kutunun yan tarafında bulunan vidaları açarak üst kutuyu kulptan tutarakçekip yukarı çekerek çıkarınız.

Kutunu içine hava tutarak, içindeki tozları temizleyiniz. (nemli ıslak bez kullanmayınız)

Temizlik işleminiz bittikten sonra kapağı takarak vidalarını montaj ediniz.